Wyjazd studyjny drugiej tury Projektu

Wyjazd studyjny drugiej tury Projektu

Wyjazd studyjny drugiej tury Projektu

W dniach 18-20.09.2020 odbył się wyjazd studyjny do spółdzielni socjalnych w ramach realizowanego przez nas projektu. Wyjazd obejmował swoim zakresem m.in. wizyty w spółdzielniach w Elblągu, Olsztynie i Gdańsku. Podczas tego wyjazdu poszerzyliśmy zakres wiedzy w obszarze ekonomii społecznej i mieliśmy okazje poznać kilka atrakcji odwiedzanych przez nas regionów.

Add Comment

Mikolajki Nieznane

Mikołajki Nieznane
to top