KLUB INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach to projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach, którego celem jest podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych osób z terenu miasta i gminy Mikołajki, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt ten jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  „KIS w Mikołajkach” realizowany będzie w latach 2018-2021 a łączna kwota na jego realizację wyniesie 1.588.065, 60 zł.

DZIAŁANIA

KURSY

W ramach projektów uczestnicy wezmą udział w kursach zawodowych, językowych, kursie komputerowym, pierwszej pomocy, kursie na prawo jazdy kat. B oraz szkoleniach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz spółdzielni socjalnej.

STAŻE ZAWODOWE

Po przeszkoleniu uczestnikach na kursach zawodowych wezmą oni udział w stażach zawodowych, mających na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy nabytej na kursach.

WSPARCIE

Oprócz wszelkich kursów, szkoleń i staży, uczestnicy zostaną objęci opieką pracowników socjalnych, wsparciem psychologa oraz doradcy zawodowego.

REKRUTACJA

Projekt „Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach” zakłada 3 tury rekrutacji, rozłożone na okres 3 lat. Każda tura nieść będzie za sobą organizację zajęć, kursów, stażów i innych form pomocy uczestnikom projektu. Każda tura ma na celu rekrutację 32 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących teren miasta lub gminy Mikołajki.

Mikolajki Nieznane

Mikołajki Nieznane
to top